Site logo

Day: February 14, 2021

Lima Jenis Kemiskinan

Lima Jenis Kemiskinan

Definisi kemiskinan yang diiktiraf daripada United Nations Development Program adalah kemiskinan tidak boleh dinilai melalui pendapatan harian sahaja. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan multi-dimensi yang merangkumi aspek kesihatan, pendidikan dan taraf hidup, termasuklah kemudahan untuk mendapatkan air yang bersih, sanitasi, elektrik serta kualiti kediaman kerana peranan asas ini yang memainkan peranan penting yg membolehkan setiap keluarga dan masyarakat menikmati kehidupan yang selesa.

For collaboration opportunities, media appearances, trainings or speaking engagements

Connect With Us

Be A Changemaker Today

Drop us a line

For questions, partnerships or collaborations

BURSA TOP 20: Who’s The most charitable?