Category: B40

Melakukan Lebih Dari Pemberian Bantuan

“Kita tidak boleh membasmi kemiskinan dengan memberi wang kepada orang miskin. Ini tidak akan menjadikan mereka kaya. Sebaliknya, selama mereka menerima bantuan, mereka akan tetap miskin…” Tun Dr. Mahathir Mohamad,

Lima Jenis Kemiskinan

Lima Jenis Kemiskinan

Definisi kemiskinan yang diiktiraf daripada United Nations Development Program adalah kemiskinan tidak boleh dinilai melalui pendapatan harian sahaja. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan multi-dimensi yang merangkumi aspek kesihatan, pendidikan dan taraf hidup, termasuklah kemudahan untuk mendapatkan air yang bersih, sanitasi, elektrik serta kualiti kediaman kerana peranan asas ini yang memainkan peranan penting yg membolehkan setiap keluarga dan masyarakat menikmati kehidupan yang selesa.

Connect With Us

Be A Changemaker Today

Drop us a line

For questions, partnerships or collaborations

Get Updated On The Impact Industry

Sign up to receive monthly updates about jobs, news and events. Promise, no spam!