Site logo

Rumahku: Keadaan Hidup Orang Asli Di Malaysia

orang asli village

Video siri ini memberikan gambaran tentang keadaan hidup pelbagai komuniti di Malaysia. Orang Asli di Malaysia masih hidup di dalam kemiskinan. Video ini menggambarkan keadaan hidum kaum Temiar di Kelantan dan Perak.

Terima kasih SOLS 24/7 kerana mengkongsikan rakaman video.

Stories You May Also Like:

BURSA TOP 20: Who’s The most charitable?