Site logo

Category: Pendidikan

Adakah Kemiskinan Mempengaruhi Prestasi Anak-Anak Di Sekolah?

Tekanan kemiskinan mampu mempengaruhi perkembangan otak kanak-kanak sebelum kelahiran. Tempat kelahiran dan cara seseorang individu dibesarkan juga sangat signifikan. Kajian mendapati bahawa keupayaan kognitif kanak-kanak boleh dikaitkan dengan status sosio-ekonomi mereka, terutamanya mereka yang dalam keadaan sangat daif.

For collaboration opportunities, media appearances, trainings or speaking engagements

Connect With Us

Be A Changemaker Today

Drop us a line

For questions, partnerships or collaborations

BURSA TOP 20: Who’s The most charitable?