Category: Fakta

Pandemik Mencabar Kesihatan Mental Golongan Muda Di Malaysia

Walaupun terdapat peningkatan dari segi kesedaran berkenaan isu kesihatan mental akibat COVID-19, kebanyakannya lebih tertumpu kepada golongan orang dewasa dan pekerja. Namun, perlulah diketahui bahawa isu kesihatan mental tidak mendiskriminasi

Kemiskinan Diterangkan Dengan Lebih Mudah

Kemiskinan memberi kesan terhadap berjuta-juta manusia di seluruh dunia. Malah, apabila anda fikirkan tentang seseorang yang hidup dalam kemiskinan, anda akan membayangkan susuk tubuh yang kurus dan kusut, seseorang yang

Bagaimana Orang Asli Bertahan Dengan Pandemik?

Pandemik dari koronavirus telah memberikan impak kepada setiap orang – muda dan tua, setiap komuniti – luar bandar dan bandar dan tidak ada satu pun yang terlepas. Namun impak yang

Connect With Us

Be A Changemaker Today

Drop us a line

For questions, partnerships or collaborations

Get Updated On The Impact Industry

Sign up to receive monthly updates about jobs, news and events. Promise, no spam!