Site logo

Analisis Kes Kemiskinan Di Bandar

Berdasarkan bancian seluruh negara pada tahun 2020, Jabatan Perangkaan Malaysia telah mencatatkan bahawa kadar pembandaran adalah 76.6% pada tahun 2020. Ia diunjurkan meningkat sebanyak 88% pada tahun 2050.

Antara penyumbang utama ialah penghijrahan penduduk luar bandar ke ibu kota berkembang pesat. Mereka yang tinggal di kawasan luar bandar akan lebih cenderung untuk berhijrah ke ibu kota bagi mencari peluang pekerjaan yang lebih baik, mempunyai keadaan kehidupan yang lebih baik serta mempunyai masa depan yang lebih cerah.

Kertas ini bertujuan untuk membincangkan bagaimana cara kehidupan di ibu kota utama dan mengalami kemiskinan yang berpanjangan boleh mempengaruhi kehidupan mereka yang terkesan. Dengan menganalisa pelbagai cabaran yang dihadapi oleh faktor demografik yang berkenaan, kertas kerja ini bertujuan untuk menekankan faktor-faktor penyumbang disebalik corak tingkah laku masyarakat ini.

Stories You May Also Like:

BURSA TOP 20: Who’s The most charitable?